A UNED de Lugo ofrece un curso sobre os clubs de produto turístico

Os clubs de produto turístico son formas de planificación e xestión baseadas na alianza de empresas e entidades públicas co obxecto de crear unha oferta diferenciada e de calidade nun destino turístico.

No curso Clubs de produto turístico: Creación e xestión mostraranse as características dos clubs de produto e a metodoloxía de aplicación, analizaranse casos de éxito e achegaranse ferramentas para a súa creación.

Será impartido por Fátima Cachafeiro Branco, socia-consultora en Avivae.

Realizarase online ou presencial do 25 ao 27 de abril, de 17:00 a 21:00 horas.

Máis información e matrícula:

https://extension.uned.es/actividad/26155&codigo=CDPTC