/* Xavier: quitamos "http:" nos enlaces a googleapis para que cargue ben por http ou https*/

Trámites en líña

 • Solicitude de alta no servizo de biblioteca. Acceso Electrónico:  http://www.uned.es/biblioteca/altas_lugo_gal.htm Descarga de Solicitudes*: Formulario de alta.doc
 • Solicitude de información e asesoramento en biblioteca. Correo electrónico a biblioteca@lugo.uned.es con “Asunto: Solicitude de Información Bibliográfica”. Envía a túa solicitude.
 • Solicitude de adquisición de bibliografías para profesores titores (desiderata).  Descarga de Solicitudes*: DesiderataTUT.doc
 • Solicitude de adquisición de bibliografías para alumnos/as (desiderata). Acceso Electrónico: Descarga de Solicitudes*: DesiderataGEN.doc
 • Solicitude de préstamo interbibliotecario. Acceso Electrónico: Descarga de Solicitudes*: Solicitud PIB.doc
 • Solicitude de formación de usuarios en recursos de información de biblioteca. Correo electrónico a biblioteca@lugo.uned.es con “Asunto: Solicitude de Formación de Usuarios”. Envía a túa solicitude.
 • Aceptación das normas de uso de EDUROAM y descarga do software. Acceso Electrónico: Descarga SECURE -W.  Tutorial.
 • Autorización para préstamos a persoa distinta do titular do carné de alumno/a Acceso Electrónico: Descarga de Solicitudes*: ModeloAutorización.doc
 • Renovacións de préstamo de documentos. Acceso Electrónico: Renovacións Descarga de Solicitudes*: Incidencia en Renovaciones
 • Solicitar ó NIP / PIN USUARIO Biblioteca. Acceso Electrónico: Descarga de Solicitudes*: NipUsuario
 • Consulta do Catálogo en Liña da Biblioteca de Lugo. Acceso Electrónico: Consulta OPAC .
 • Acceso ás Bibliografías Básicas e Recomendadas en formato electrónico. (Acceso con Campus UNED) Acceso electrónico: EBRARY.

* Presentación en formato papel ou electrónico dirixido ao Servizo de Biblioteca: biblioteca@lugo.uned.es

biblio_uned_movil