Convocatoria de Proceso Selectivo para a cobertura dunha praza de persoal laboral temporal de Xestor Académico na UNED de Lugo

 
 
Ábrese o prazo da convocatoria de Proceso Selectivo para a cobertura dunha praza de persoal laboral temporal de Xestor Académico, polo Procedemento De Concurso e mediante Contrato De Interinidade por Vacante, de acordo ás bases indicadas nos seguintes documentos:

Prazos:

  • 6 de setembro de 2022: último día presentación de solicitudes.
  • 7 de setembro de 2022: publicación de admitidos.
  • 8 de setembro de 2022: emendas e convocatoria do exame.
  • 9 de setembro de 2022: exame.
  • 12 de setembro de 2022: publicación de aptos.
  • 13 de setembro de 2022: reclamacións.
  • 14 de setembro de 2022: entrevista persoal e publicación da persoa seleccionada.
  • 15 de setembro de 2022: contrato.