Relación definitiva de admitidos/excluídos e convocatoria de proba presencial escrita para o día 09/09/2022 no Proceso Selectivo para a cobertura dunha praza de persoal laboral temporal de Xestor Académico na UNED de Lugo