UNED saudable

Estimados membros da Comunidade Universitaria:
 
A función primordial das Universidades en docencia, investigación, innovación, proxección social e cultural, representa un marco idóneo para contribuír á promoción da saúde e ao benestar da poboación e constitúe un reto ineludible para a UNED.
De acordo co anterior, a Universidade incorporou ao Plan Estratéxico 2019-2022 o seu compromiso co proxecto de Universidades Saudables, a primeira mostra das cales é o espazo web que agora poñemos á vosa disposición, que aspira a converterse en canle de comunicación e repositorio das diversas iniciativas que se irán poñendo en marcha neste ámbito.

Confiamos en que a información vos resulte interesante e nos permita avanzar no desenvolvemento e consolidación da UNED como centro promotor de saúde.