Presentación do proxecto “UNED Lugo Naturalmente”

O pasado xoves, 9 de xaneiro de 2020, a UNED de Lugo presentou o proxecto “UNED Lugo NaturalMente” o cal trata de incidir en aspectos relacionados coa optimización de recursos e o  coidado do impacto no medio ambiente mediante unha serie de actuacións que se desenvolverán no curso 2019/2020.

Actuacións que se desenvolverán:

Vídeo da presentación: