Poderá matricularse toda persoa de nacionalidade española ou estranxeira que cumpra os 16 anos, sen necesidade de posuír titulación académica algunha. Se non quere matricularse nun curso senón simplemente dun idioma mediante un único exame,... Leer más