Aberto o prazo de matrícula nos cursos do CUID (UNED Idiomas). Horarios dos cursos

Poderá matricularse toda persoa de nacionalidade española ou estranxeira que cumpra os 16 anos, sen necesidade de posuír titulación académica algunha.

Se non quere matricularse nun curso senón simplemente dun idioma mediante un único exame, debe consultar na sección Oferta Académica toda a información que se vaia ofrecendo o respecto diso na próxima convocatoria de proba libre de acreditación de nivel de idiomas.

Informámoslle que, por estar matriculado no curso vixente no CUID, dispoñerá dun 75% de redución no prezo da matrícula dos exames libres de acreditación con selo CertACLES.

Os horarios dos cursos para a opción “Semipresencial” son os seguintes: