Convocatoria de selección de profesores-titores para impartir materias en varios graos en varios graos para o curso 2019-2020

En documento axunto descríbense as bases da convocatoria de contratación de profesores-titores para impartir na UNED de Lugo materias no Grao de Dereito, Grao de Socioloxía e Grao en CC. Xurídicas das Administracións Públicas.