Ante a necesidade de elevar a precaución e evitar o contaxio da nosa comunidade universitaria, dende o venres 13/03/2020, a UNED de Lugo, ao igual que o resto de Centros da UNED, suspende as... Leer más