Axuntamos toda a información necesaria para participar na convocatoria de proceso selectivo para a cobertura dunha praza de persoal laboral temporal de xestor/a económico/a polo procedemento de concurso mediante contrato de interinidade por vacante: