Noticias do día: %d 10UTC %B 10UTC %Y

Relación provisional de concursantes seleccionados na convocatoria de proceso selectivo para a cobertura dunha praza de persoal laboral temporal de xestor/a económico/a polo procedemento de concurso mediante contrato de interinidade por vacante.

Axuntamos a relación provisional de concursantes seleccionados na convocatoria de proceso selectivo para a cobertura dunha praza de persoal laboral temporal de xestor/a económico/a polo procedemento de concurso mediante contrato de interinidade por vacante: Leer más