Convocatoria do concurso a prazas de profesor/a-titor/a para o curso 2023/2024

 
 
 
Do 20 de febreiro ao 1 de marzo de 2023 permanecerá aberto o prazo para a presentación de solicitudes de profesor-titor presencial para o próximo curso 2023-2024. Dispón de toda a información nos documentos que se axuntan a continuación: