Convocatoria do concurso a prazas de profesor/a-titor/a para o curso 2024/2025

 
 
 
Do 5 ó 14 de marzo de 2024 permanecerá aberto o prazo para a presentación de solicitudes de profesor-titor presencial para o próximo curso 2024-2025. Dispón de toda a información nos documentos que se axuntan a continuación: