Resolución da Convocatoria pública de profesores-titores para impartir no Centro Asociado de Lugo materias nas áreas de Enxeñaría informática, Enxeñaría Industrial-Mecánica e Enxeñaría Industrial-Física