Convocatoria de selección de profesores-titores para impartir materias da Área de Enxeñaría Informática e da Área de Artes e Humanidades

 
 
 
Nos documentos axuntos descríbense as bases da convocatoria de contratación de profesores-titores para o Centro Asociado á UNED en Lugo. O prazo é de 10 días desde a publicación do anuncio.