Recordatorio sobre a realización de exames na UNED

 
A partir do 21 de xaneiro de 2019 comeza o período de exames do primeiro cuadrimestre do curso 2018/2019. Axuntamos enlaces a normas sobre a realización de exames e ao calendario xeral. Recordamos tamén que cada alumno dispón do seu calendario personalizado, en función das materias nas que está matriculado, accedendo con validación ao Campus UNED