Concurso Público de Méritos de prazas de Profesor Titor para o curso 2019/2020

O Padroado do Centro Asociado da UNED de Lugo resolveu convocar a Concurso Público de Méritos as prazas de Profesor Titor que se mencionan no Anexo I. O prazo de presentación de solicitudes vai desde o 18 ao 27 de febreiro de 2019. Para máis información visite o apartado de Convocatorias desta web.