A semana que vén comeza un curso sobre lingua de signos na UNED de Lugo

Curso Lingua de signos nivel A1, da Fundación CNSE enmárcase no enfoque metodolóxico xeral do constructivismo en estreita relación co enfoque por tarefas para a aprendizaxe de idiomas promovida no Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL). Ademais, tivéronse en conta as teorías de aprendizaxe de adultos, polo que o deseño do curso segue un modelo pedagóxico learning-by-doing no que as verdadeiras transmisoras do coñecemento sexan as actividades fronte ao profesorado como transmisor en primeira instancia.

Un curso que promove a máxima autonomía do alumnado na aprendizaxe, aproveitando as posibilidades multimedia, o poder da interactividade e a técnica de ensaio-erro. Cada unidade didáctica estrutúrase a aprendizaxe nas fases típicas do constructivismo: iniciación, desenvolvemento, consolidación e avaliación. E cada unidade didáctica inclúe polo menos catro tarefas, en coherencia co enfoque do MCERL, que traballan a expresión signada.

Este curso será impartido por relatores FAXPG Federación Asociacións Persoas Xordas de Galicia.

Realizarase online, en directo ou en diferido, do 28 de novembro de 2021 ao 31 de xaneiro de 2022.

Máis información e matrícula en:

https://extension.uned.es/actividad/25678&codigo=CLDSN