O Centro permanecerá pechado o día 22 de xaneiro pola festividade de Santo Tomás.