Comezan os exames de febreiro na UNED de Lugo

O Centro asociado da UNED en Lugo prepárase para a celebración dos exames de febreiro correspondente ao curso académico 2020-2021. Así pois, os estudantes de Grao, micrograo, Curso de Acceso, e Másteres realizarán a partir de próximo luns 25 de xaneiro os seus exames 100% online baixo a aplicación Aula Virtual de exame AvEx, tal e como se fixo en xuño e setembro do pasado curso.

Os estudantes de España e de Europa distribuiranse en dous grupos atendendo á primeira letra do seu primeiro apelido, é dicir, o Grupo 1 estará integrado polos estudantes a primeira letra do seu primeiro apelido dos cales estea comprendida entre A-L e o Grupo 2 entre M-Z. Os exames desenvolveranse ao longo de dúas semanas, do 25 ao 29 de xaneiro e do 8 ao 12 de febreiro. Sendo esta unha convocatoria moi condicionada pola situación sociosanitaria do país provocada por a covide-19, que obrigou de novo a transformar o sistema habitual de probas presenciais por un método de avaliación non presencial.

En Lugo, máis de 1.200 estudantes foron convocados a estas probas. Antes da realización dos exames, recoméndase aos estudantes realizar unha serie de comprobacións, como asegurar a conexión a internet, que o sistema operativo e navegador estean actualizados, que se dispoña dunha cámara web que funcione correctamente ou facer polo menos un exame de proba completo, entre outros puntos. O calendario completo dos exames, cos días e as horas de cada unha das materias e toda a información está dispoñible para a súa consulta online a través de campus UNED, na pestana de avaliación febreiro 2021. Tamén se pode consultar información relativa aos exames no blog AvEx accedendo ao seguinte enlace:https://blogs.uned.es/avex/

Grazas á iniciativa UNED 100% proporciónase a todos os estudantes que o solicitaran a posibilidade de contar con todos os requisitos para acceder á rede se non se conta cos elementos técnicos necesarios, mediante a asistencia ao centro, onde poderán acceder á devandita plataforma. Tamén, incluíuse neste proxecto a todos os/ás estudantes que polas características do seu exame ou polas súas necesidades especiais teñan que examinarse por escrito no Centro asociado. Isto fai posible atender a todo o estudantado e que ninguén quede atrás a causa das particularidades do momento que estamos a vivir. Por outro lado, a unidade para persoas minusválidas da UNED (UNIDIS) facilita e adapta os exames ás necesidades de estudantes incluídos neste colectivo, para que gocen de total igualdade de oportunidades. Á súa vez, en UNED Lugo, continúa a atención personalizada con cita previa nos servizos de Secretaría, Extensión Universitaria e Biblioteca e no horario habitual”.