Protocolo FASE 3 COVID-19 de atención ao público na UNED de Lugo: Atención con cita previa, telefónica, ou vía electrónica