Prazo de matrícula aberto para acreditacións de inglés con Trinity na UNED

As probas realizaranse nunha soa convocatoria o 3 de maio (proba escrita) de 2023, para os niveis B1, B2 e C1. A data da proba oral debe ser consultada no centro de Lugo.

Os exames de inglés Trinity están recoñecidos internacionalmente como unha acreditación que garante o uso da lingua inglesa a diferentes niveis. O enfoque das súas cualificacións baséase en desenvolver as habilidades comunicativas e interactivas da linguaxe, promovendo ademais as habilidades necesarias para o século XXI.

Os exames Trinity son adecuados para persoas de todas as idades que estudan inglés como lingua estranxeira. Están dispoñibles para todos os niveis, desde estudantes principais até avanzados, e ofrécense a candidatos individuais, academias, colexios e universidades en máis de 60 países, incluída grazas a este acordo, a UNED.

Máis información e matrícula:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,154330&_dad=portal&_schema=PORTAL