A UNED abrirá o segundo prazo de matrícula o próximo 5 de febrero para Estudos de Grao, Másteres Oficiais e Microtítulos

 

A UNED abrirá proximamente o seu segundo prazo de matrícula, que se estenderá do 5 de febreiro ao 12 de marzo para estudios de Grao, Másteres Oficiales e microtítulos. Ademais, ata o 29 de marzo permanece aberta a matrícula para os exames da Proba Libre de Idiomas e, dende o 1 de febreiro e ata o 14 de marzo, para a Proba Libre de Acceso para Maiores de 25 e 45 anos. Podes consultar toda a oferta académica e acceder ao proceso de matrícula dende aquí. Non perdas esta oportunidade e matricúlate na UNED!

A este segundo prazo de matrícula poderán concorrer os estudantes que cumpran unha serie de requisitos. No caso dos estudos de Grao, poderán matricularse novos estudantes ou ampliar matrícula aqueles que cursaran un número determinado de créditos. Pódese consultar toda a información neste enlace.

No caso dos Másteres Oficiales, poderán ampliar matrícula aqueles estudantes que se matricularan dun mínimo de 20 créditos no primeiro período. Ademais, poderán matricularse os alumnos que foron admitidos no proceso de preinscrición, pero non formalizaron a súa matrícula e aqueles aos que como máximo lles falten dúas materias e o Traballo Fin de Máster para concluír os seus estud-os, sempre que conten en ambolos dous casos coa autorización da comisión coordinadora do Máster.

Finalmente, para optar a un Microtítulo -micrograo o micromáster- os estudantes deberán cumprir cos mesmos requisitos xerais de acceso ao Grao ou Máster e poderán matricularse das materias que consideren oportunas. A UNED, pioneira na implantación desta formación, sitúase así na vangarda europea en canto á creación de microcredenciais, unha formación que permite a especialización en áreas concretas sen necesidade de cursar un Grao ou Máster completo.

Outros estudos

Dende o pasado 12 de xaneiro e ata o 29 de marzo, está aberta a matrícula para a Proba Libre de Idiomas xestionada polo CUID UNED, o Centro de Idiomas da universidade. Finalmente, dende o próximo 1 de febreiro e ata o 14 de marzo estará aberta a matrícula para a Proba Libre de Acceso á Universidade para Maiores de 25 e 45 anos.

Matricularse na UNED converte aos estudantes nos protagonistas da súa propia aprendizaxe e permítelles formar parte da universidade pública máis grande de España. Por iso, máis de 200.000 estudantes confían cada ano na UNED e gozan dun sistema de aprendizaxe innovadora que combina a docencia online e o acompañamento presencial soportado por unha plataforma tecnolóxica multidispositivo en constante evolución, grazas á integración da Intelixencia Artificial. Con ela, a UNED ofrece un modelo flexible e adaptado ás necesidades individuais de cada un dos seus alumnos, mentres potencia a aprendizaxe activa e achega calidade ao ensino.