O vindeiro xoves, día 2 de setembro, ábrese un Prazo Extraordinario de Preinscrición para 30 másteres oficiais do curso 2021-2022 na UNED

 
 
 
 

Este prazo extraordinario de preinscrición estará aberto até o 9 de setembro de 2021 nos seguintes másteres oficiais:

 • CIENCIA E TECNOLOXÍA QUÍMICA
 • FÍSICA MÉDICA
 • FÍSICA AVANZADA
 • INVESTIGACIÓN EN PSICOLOXÍA
 • COMUNICACIÓN E EDUCACIÓN NA REDE   
 • EURO-LATINOAMERICANO EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL
 • LITERATURAS HISPÁNICAS (CATALÁ, GALEGA E VASCA) NO CONTEXTO
 • ELABORACIÓN DE DICIONARIOS E CONTROL DE CALIDADE DO LÉXICO ESPAÑOL
 • FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN LITERARIA E TEATRAL NO CONTEXTO EUROPEO
 • O MUNDO CLÁSICO E A SÚA PROXECCIÓN NA CULTURA OCCIDENTAL
 • SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
 • INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA
 • SEGURIDADE
 • UNIÓN EUROPEA
 • DEREITOS FUNDAMENTAIS
 • DEREITOS HUMANOS
 • ACCESO Á PROCURA
 • A ESPAÑA CONTEMPORÁNEA NO CONTEXTO INTERNACIONAL
 • INVESTIGACIÓN EN TECNOLOXÍAS INDUSTRIAIS
 • INVESTIGACIÓN EN ENXEÑARÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E CONTROL INDUSTRIAL
 • SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN / INFORMATION AND COMMUNICATION ELECTRONIC SYSTEMS
 • ENXEÑARÍA INDUSTRIAL
 • PROBLEMAS SOCIAIS
 • FILOSOFÍA TEÓRICA E PRÁCTICA
 • INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓXICA E AS SÚAS APLICACIÓNS
 • INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA DE SOFTWARE E SISTEMAS
 • ENXEÑERÍA INFORMÁTICA
 • TECONOLOXÍAS DA LINGUAXE
 • XESTIÓN DE CONTRATOS E PROGRAMAS DO SECTOR PÚBLICO, CON ESPECIAL APLICACIÓN AO ÁMBITO DA DEFENSA

As persoas interesadas deberán realizar a preinscrición exclusivamente online.

A matrícula nos estudos de máster realizarase tamén exclusivamente online a través da páxina web da UNED até 21 de outubro de 2021 para os novos estudantes e desde a autorización da solicitude de continuación de estudos até o 21 de outubro de 2021 para os estudantes antigos.

Dispón de toda a información en Portal UNED.

#UNEDLugoNaturalMente