Últimos días de matrícula na UNED de LUGO

O vindeiro sábado 21 de outubro remata o prazo de matrícula para o Curso De Acceso a Maiores de 25 e 45 anos

A matrícula nos graos e micrograos rematará o vindeiro luns día 23 de outubro

Durante o curso pasado tituláronse 54 persoas en ensinanzas regradas e 8.600 en actividades de extensión universitaria

A Uned dispón dun punteiro centro na nosa cidade —sito na Tolda de Castela, 4B— e das súas tres Aulas Universitarias na provincia, nas localidades de Foz, Monforte de Lemos e Viveiro. Sen notas de corte, ao ritmo de estudo que as circunstancias laborais e familiares de cada un lle permiten, cunha metodoloxía que combina a presencialidade cun forte apoio tecnolóxico.

Uned Lugo ten aberto o prazo de matrícula ata o 23 de outubro en calquera dos seus 30 graos e 21 graos combinados sen límite de prazas, aos que se pode acceder sen nota de corte e con prezos públicos.

 

A Universidade de Educación a Distancia dispón dunhas modernas instalacións, con aulas perfectamente equipadas para seguir as clases e titorías de maneira presencial e virtual, e unha biblioteca universitaria con todos os textos básicos necesarios para a preparación das materias, accesibles a través do servizo de préstamo e espazos para o estudo en pequenos grupos.

Novidades

Uned Lugo continúa a implantación no curso académico 2023-24 do Grao en Educación Infantil, que completa a oferta da súa Facultade de Educación, preparando futuros graduados dedicados á formación de nenos durante a primeira infancia de 0 a 6 anos; e do Grao en Enxeñería da Enerxía, que se engade á ampla oferta da súa Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais e que fai fronte aos retos tecnolóxicos para formar profesionais capaces de contribuír en materias de sustentabilidade, eficiencia global, ética profesional e políticas enerxéticas de aforro e racionalidade na xeración e o uso da enerxía.

As persoas maiores de 25 e 45 anos que non tiveron no seu día a posibilidade de realizar estudos universitarios poden agora, a través do Curso de Acceso, ver cumprido o seu obxectivo de adquirir unha formación superior.

Todas as materias que se imparten dispoñen, así mesmo, de titorías presenciais un día á semana, que axudan a conseguir unha boa preparación da materia e, en consecuencia, a superación dos exames.

Na sede de Lugo e nas súas tres Aulas Universitarias, cada curso académico varios centenares de persoas retoman os seus estudos regrados pola vía do Curso de Acceso á Universidade.

Posgraos

Uned Lugo oferta tamén unha ampla gama de Programas Oficiais de Posgraduado conducentes á obtención dos títulos de Mestrado e Doutor, axustados aos criterios do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES). Unha oferta de máis de 70 mestrados oficiais, distribuídos nos distintos campos do saber, permite elixir aquel que mellor se axuste á especialización académica, profesional ou investigadora que se desexe adquirir.

Idiomas

Nestes tempos nos que o dominio dun idioma estranxeiro conver teuse nunha necesidade imperiosa para acceder ou progresar no mundo laboral, Uned Lugo ofrece tamén esta posibilidade formativa, a través do Centro Universitario de Idiomas a Distancia(CUID).

Este ano na Uned Lugo impartiranse de forma presencial os niveis de inglés A1, A2, B1, B2 e C1; galego A2 e B1; chinés A1; portugués A2 e B1 e alemán A1 e B1.

No centro de Idiomas da Uned a matrícula en liña pode realizarse ata o 23 de outubro, e o prazo de modificación finalizará o 30 de novembro. O curso comezará o 30 de outubro e rematará o 25 de maio de 2024.

Os horarios de clases serán de 20.00 a 21.00 horas os martes (Inglés A1): xoves (Inglés A2); luns (Inglés B1) e mércores (Inglés B2), e de 17.00 a 18.00 os venres (Inglés C1). En Galego (quincenal) serán os xoves, de 17.00 a 19.00 (A2) e de 19.00 a 21.00 (B1). Chinés A1 impartirase os xoves de 20.00 a 21.00 horas; portugués os venres, de 17.00 a 18.00 (A2) e de 18.00 a 19.00 (B1); e alemán tamén os venres, de 17.00 a 18.00 (A1) e de 19.00 a 20.00 (B1). A maiores, a Uned Lugo está acreditada para realizar os exames Trinity College London.

Uned Senior

Para seguir aprendendo ao longo de toda a vida, a Uned Sénior en Lugo ofrece cursos presenciais de 30 horas de duración sobre diversos temas, desde inglés niveis A2.1 a inglés intermedio ou inglés para viaxar, en Sarria.

Achega tamén Introdución á Literatura Galega, en Sarria; Aproximación á historia da literatura galega, a través de Faladoiros literarios que se desenvolverán en Viveiro; A historia da arte entre os séculos XV e XIX, ou unha revisións do mundo clásico e novos enfoques, en Viveiro, dunha maneira atractiva e adaptada ás persoas maiores de 55 anos.

Extensión universitaria

Ademais, neste vindeiro curso hai unha variada e numerosa oferta de actividades de extensión universitaria. Xa hai programadas 12:

 • Curso de mediación civil familiar e comunitaria (quinta edición).
 • Xornada de acollida Uned Lugo. Curso 2023-2024.
 • Segundas xornadas sobre Diversidade funcional: retos e desafíos.
 • Exposición: Instantes.
 • Psicoloxía deportiva: En que consiste?(segunda edición).
 • Uned Sénior (2023-2024).
 • Curso sobre Clubs de produto turístico. creación e xestión.
 • Traballando a calma co meu can/gato.
 • Boas prácticas para a atención humanizada no coidado de persoas en centros residenciais, hospitais, etc.
 • Seguridade pública e liderado: novos tempos, novos modelos.
 • Seminario: Intervencións asistidas con animais (quinta edición).
 • Curso básico de alimentación e nutrición. O Mindful-eating(alimentación consciente) como ferramenta de nutrición saudable.
 • Programa Seguridade Pública e Liderazgo: novos tempos, novos modelos.

Compromiso Social

A Uned de Lugo vén de facer balance do seu exitoso programa social #UNEDLife, cuxa misión foi promocionar o deporte para unha vida máis saudable, que contou con máis de 4.000 matrículas e máis de 60.000 visualizacións, agradecendo todas as colaboracións e sinerxías que levaron a cabo ao longo desta iniciativa.

“O éxito do proxecto #UNEDLife é un tremendo orgullo para a comunidade universitaria e non é máis que un reflexo do traballo e do agarimo de moitas persoas traballando por un ben común, como é o de mellorar o benestar da vida das persoas da nosa provincia”. A Uned de Lugo implícase co desenvolvemento territorial da provincia e co benestar da cidadanía, e por este labor foi premiada a nivel nacional, xa en cinco ocasións.

No curso 2023-2024 o compromiso social da Uned de Lugo seguirá medrando a través de novos proxectos, nos que se forxarán novas sinerxías, que traballarán conxuntamente por un futuro mellor para a cidadanía.