UNEDasiss: Probas de acceso de estudantes internacionais a estudos de Grao

UNEDasiss avalía os expedientes académicos dos estudantes internacionais e realízalles as probas necesarias para acceder a estudos de Grao nas universidades españolas.

O 3 de febreiro  abriuse o prazo para realizar solicitudes de acreditación de UNEDasiss, pero os estudantes non poderán solicitar a súa inscrición  nas Probas de Competencias Específicas (PCE) ata o 22 de febreiro. Para máis información os estudantes poden visitar a web de UNEDasiss e consultar as datas clave.