Noticias

Convocatoria de proceso selectivo para a cobertura dunha praza de persoal laboral temporal de bibliotecario/a. Relación definitiva de concursantes seleccionados e convocatoria da proba presencial escrita

Axúntase o listado de concursantes seleccionados e anúnciase a convocatoria da proba presencial escrita:   230420 Relación definitiva. Convocatoria de proceso selectivo para la cobertura de una plaza de Personal Laboral Temporal de Bibliotecario.pdf   230420... Leer más
/*
*/