Relación definitiva de concursantes que pasan á Fase II no Proceso Selectivo para a cobertura dunha praza de persoal laboral temporal de técnico de servicios xerais na UNED de Lugo

Axuntamos o listado coa relación definitiva de concursantes que pasan á Fase II no Proceso Selectivo para a cobertura dunha praza de persoal laboral temporal de técnico de servicios xerais na  UNED de Lugo:

220913 Relación definitiva candidatos pasan a la FII.pdf