Relación de candidatos que superaron o Proceso Selectivo para a cobertura dunha praza de persoal laboral temporal de técnico de servicios xerais na UNED de Lugo

Axuntamos o listado coa relación de candidatos que superaron o Proceso Selectivo para a cobertura dunha praza de persoal laboral temporal de técnico de servicios xerais na  UNED de Lugo:

220915 Relación de candidatos que han superado el proceso selectivo.pdf