Restablecemento do servizo de biblioteca no Centro Asociado

Desde o 01/06/2020, restablécese o servizo de biblioteca soamente para préstamos e devolucións con cita previa, que se poden solicitar por correo electrónico en biblioteca@lugo.uned.es ou por Whatsapp a 608577391. Os alumnos deberán seguir as normas de seguridade que se axuntan.

As salas de estudo, as coleccións de libre acceso e os equipos informáticos de uso público permanecerán pechados ata novo aviso.