A UNED de Lugo recibe o “Premio do Consello Social” polas “boas prácticas” postas en marcha desde o Centro Asociado

A Comisión de Xestión Interna do Consello Social resolveu premiar a “boa práctica” posta en marcha polo Centro Asociado de Lugo na convocatoria 2020. O premio ten unha contía de 5.000 euros e supón un recoñecemento ao bo facer do Centro da UNED de Lugo.

Ao longo do curso 18-19, a UNED de Lugo desenvolveu un proxecto encamiñado a contribuír ao logro das metas do ODS 5 Igualdade de Xénero.

En outubro de 2018 a UNED de Lugo publicou a súa nova misión e valores. Entre os valores incluíuse RSU (Responsabilidade Social): que implica ir máis aló do cumprimento da normativa vixente, xestionando todas as actividades con transparencia e trato igualitario, optimizando os recursos dispoñibles e coidando o impacto ambiental.

A principal innovación parte do punto de vista do proxecto, xa que se trataron de buscar sinerxías cos axentes sociais implicados para que nos fixesen saber as súas demandas e necesidades.

No ámbito da violencia de xénero, contamos coa colaboración da asociación Si, Hai Saída, que nos pediu mostrar o que hai detrás da violencia machista. Froito desta carencia celebráronse as Xornadas “A Trastenda da Violencia de Xénero”, coa participación de todas as institucións da provincia, o xulgado e os corpos e forzas de seguridade do estado. Como consecuencia das mesmas no mes de marzo celebrouse unha mesa de traballo na Deputación de Lugo na que participou a directora da UNED, que ademais ofreceu a súa colaboración en materia de formación e prezos especialmente reducidos para as vítimas de violencia de xénero.

En relación ao feminismo, o centro contou co apoio do Foro Feminista Maruja Mallo e do Grupo Doxa de Filosofía, que nos indicaron as áreas máis descoñecidas en materia de feminismo, fixeron propostas para a lección inaugural, que finalmente impartiu a experta en feminismo Rosa Cobo Bedía e que cada curso constitúe unha declaración de intencións do Centro a nivel de responsabilidade social universitaria. Tamén, deseñáronse as xornadas aprendendo feminismo nas que se incidiu nalgúns aspectos menos traballados do mesmo como as novas masculinidades.

Doutra banda, quíxose dar visibilidade á muller no mundo da arte e a cultura a través de tres exposicións de tres pintoras lucenses que levaron por título: Heroínas de tódolos días, Renacer e Mulleres. Fixéronse coincidir cos meses de novembro e marzo nos que se conmemoran o día da loita contra a violencia de xénero e o día da muller, que se celebraron con actos emotivos e simbólicos contando con institucións e as asociacións arriba mencionadas.

No curso 18-19 a UNED de Lugo puxo en marcha un proxecto para o fomento da Igualdade de Xénero e aliouse coas institucións da provincia, asociacións de loita contra a violencia de xénero e asociacións feministas para traballar conxuntamente neste proxecto. 

Unha vez obtidos os contactos, pulsáronse as necesidades neste campo a través das entidades anteriores e deseñouse unha boa práctica encamiñada ao fomento do coñecemento do feminismo, a loita contra a violencia de xénero e a visibilidade das mulleres na arte e a cultura.

Elaboramos un plan de actividades vinculadas ao ODS 5 que traballaban, desde diversas perspectivas, o fomento da igualdade, o feminismo, a loita contra a violencia de xénero e a visibilidade das mulleres no mundo da arte e a cultura, que constituíu a base para a sustentabilidade no tempo deste proxecto.

Inaugurouse o curso cun relatorio divulgadora do feminismo: A teoría feminista como teoría crítica, impartida por Rosa Cobo Bedía.

Realizáronse os seguintes actos conmemorativos con motivo dos días da loita contra a violencia de xénero e do día da muller.

25 N: A UNED de Lugo adheriuse á campaña “Lugo en Negro” cun acto e a lectura dun manifesto contra a violencia de xénero en colaboración coa Asociación Se, Hai Saída, galardoada co premio Meninas 2018 da Delegación do Goberno en Galicia, en recoñecemento do seu compromiso coa igualdade, a solidariedade e a liberdade.

8 M: Durante o mes de marzo o noso vestíbulo rendeu homenaxe á muller cunha exposición de retratos de mulleres visibilizadas na obra da artista Ana Rodríguez. Inaugurada o día 7 de marzo nun acto coa lectura do manifesto da CRUE 2018 do día da muller e a participación da concelleira e a deputada de igualdade.

Este despregamento enriquécese con 8 actividades máis vinculadas ao ODS 5, como  Videoforum “Loita de Mulleres. Loita feminista”, Curso “Educación afectivo sexual: Recursos para a Igualdade”, Curso “Criminalística aplicada aos delitos da Violencia contra as Mulleres”, Xornadas “A trastenda da Violencia de Xénero”, Xornadas “Aprendendo Feminismo” e tres exposicións de pintoras lucenses.

Os resultados pódense medir en base a:

  • Incremento do número de actividades vinculadas ao ODS 5: 3 cursos 17-18 fronte a 11 no curso 18-19. Incremento do 266 %.
  • Incremento de participantes nas actividades: 50 fronte a 304, incremento do 508 %.

O Centro fixara como obxectivo da boa práctica a realización de 8 actividades vinculadas ao ODS 5 e que o número de participantes incrementásese nun 300%, superando amplamente devanditos obxectivos.

Pero aínda máis relevante é dar resposta ás necesidades das mulleres vítimas de violencia de xénero, que demandaban mostrar aquilo que se oculta detrás desta secuela e facer chegar as súas demandas a un foro composto por todos os axentes institucionais con competencias nesta loita. Algo que se materializou nas xornadas celebradas na UNED e posteriormente na comisión interinstitucional e na mesa de traballo que tivo lugar na Deputación de Lugo, onde se realizou unha escoita activa das súas peticións, sendo algunhas tan sinxelas que se puideron materializar pouco despois, como a instalación de dous puntos de luz na rúa na que está situado o punto de encontro.

Tamén, é un logro o colaborar con asociacións feministas da provincia e poder formar á sociedade nalgúns dos aspectos máis necesarios, a xuízo destas, do feminismo, como as novas masculinidades, a prostitución como modo de violencia cara á muller,…

E finalmente, dar visibilidade e contribuír a que mulleres artistas da nosa contorna poidan mostrar e explicar a súa obra é un orgullo para a UNED e unha prioridade para o mundo da arte e a cultura.