A Asociación INTELECTO e a UNED Lugo asinan un convenio de colaboración

A UNED de Lugo asinou esta mañá un convenio coa Asociación INTELECTO, entre cuxos fins e obxectivos podemos destacar fomentar e promover a sensibilización e achegamento á realidade das Altas Capacidades e neurodivergencias asociadas, así como favorecer a súa inclusión e a comprensión das súas características e promover, organizar, impulsar e deseñar accións e iniciativas encamiñadas a que familias e nenos/as ou novos/as con Altas Capacidades, neurodivergentes e outras características asociadas poidan ver satisfeitas as súas necesidades.

Mediante o presente convenio a UNED cederá de modo totalmente gratuíto espazos e infraestrutura para a celebración e organización das actividades  a desenvolver pola asociación na procura dos obxectivos e fins anteriormente expostos da Asociación, con posible acreditación e/ou convalidación de créditos ECTS para os asistentes. Ao mesmo tempo profesorado e persoal da UNED poderán beneficiarse coa reserva de praza e gratuidade en calquera das diferentes actividades que a Asociación puidese organizar.

Na firma do convenio estiveron presentes dona Ánxela Rodríguez Sestelo, presidenta da Asociación Intelecto e a directora da UNED Lugo, e dona Ana Belén Traseira Pena.