A UNED crea un servizo de asistencia ao acceso e á admisión de estudantes internacionais ás universidades españolas

Que é UNEDasiss?

UNEDasiss é un servizo da Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED) creado para a xestión do acceso e da admisión de estudantes ás universidades españolas, especialmente dirixido a estudantes internacionais, facilitando o seu acceso a través da expedición de acreditacións e da realización, no seu caso, de probas específicas.

A quen se dirixe?

Está dirixido a estudantes da Unión Europea ou de países con convenio de reciprocidade con España en materia de acceso a universidades, a estudantes doutros sistemas educativos que cumpren os requisitos para obter a homologación dos seus estudos ao bacharelato español, así como a estudantes do sistema educativo español que finalizasen os seus estudos nos centros situados no estranxeiro adscritos á UNED e do CIDEAD.

Que servizos ofrece?

UNEDasiss ofrece diferentes servizos de acreditación para a admisión a estudos universitarios de grao en España. Os estudantes poden seleccionar aqueles servizos que necesiten para cumprir cos requisitos esixidos nos procedementos de admisión das universidades españolas. Os servizos que se poden seleccionar dependen do sistema educativo de procedencia e do tipo de estudos realizados. Na acreditación resultante, UNEDasiss ofrecerá información sobre os servizos solicitados polo estudante que fosen valorados de forma positiva. A acreditación de UNEDasiss é un documento dixital ao que terán acceso directamente as universidades adscritas ao sistema de acreditación de UNEDasiss.

Os servizos ofertados son:

  • Verificación dos requisitos de Acceso á Universidade en España.
  • Determinación da cualificación de admisión.
  • Determinación da modalidade de Bacharelato.
  • Probas de Competencias Específicas (PCE).
  • Recoñecemento de materias cursadas no seu sistema educativo.
  • Acreditación de idiomas

Máis información:

https://unedasiss.uned.es/home