A UNED comeza a ofrecer o subtitulado das titorías mediante un proxecto de conversión de voz a texto de Intecca.

INTECCA (Innovación e Tecnoloxía dos Centros Asociados, con sede en Ponferrada) está traballando nun proxecto de “Análise e desenvolvemento de adaptacións para conversións de voz a texto”. Grazas aos espectaculares avances que realizaron, e a aplicación da IA ao seu traballo, está en disposición de ofrecer un subtitulado de calidade ao material audiovisual de Cadea Campus dispoñible na UNED.

Isto implica un avance importantísimo en materia de accesibilidade que permite aos estudantes con minusvalía auditiva facer un seguimento dos procesos de aprendizaxe. Tamén constitúe un beneficio para outros membros da comunidade que, aínda que non teñan minusvalía, van poder seguir o contido audiovisual mediante subtitulado, podendo acceder a el en calquera situación sen necesidade de ter o audio conectado.

Tras unhas semanas de probas estase en disposición de avanzar na súa implementación como proxecto en fase de mellora. A partir do próximo luns 4 de decembro, habilitarase un botón para que os estudantes que necesiten un vídeo de Cadea Campus con subtítulos poidan solicitar devandito subtitulado.  Os estudantes que necesiten o subtitulado dun material que non dispoña del, poderán solicitalo dende Cadea Campus. Utilizarase un botón cunha icona con forma de orella que rexistrará esta tarefa de subtitulado, ao que se terá acceso dende a propia reprodución da gravación na parte inferior do video. Unha vez se xeren os recursos, informarase vía email o estudante de que xa ten o subtítulo e a transcrición solicitados dispoñibles.

Por outro lado, se algún estudante ten dificultades para solicitar o subtitulado, poderá igualmente solicitalo a UNIDIS (direccion@unidis.uned.es) indicando no ASUNTO “Petición subtitulado”.

En paralelo, pídese que, se se observa algún termo ou calquera aspecto que se considere mellorable, se informe a través do mesmo email (direccion@unidis.uned.es) para que se traslade aos responsables e, dende INTECCA, poidan traballar en mellorar a aplicación.

A UNED quere dar as grazas ao equipo que desenvolveu o proxecto pois supón un grande avance, especialmente a Marta Vázquez pola tenacidade e as ganas, así como a todo o equipo de UNIDIS, en especial ao compromiso coa accesibilidade da súa directora por insistir en buscar solucións que non carguen de traballo os equipos docentes e que contemple as necesidades de todos nosos e as nosas estudantes.