Relación provisional de concursantes seleccionados na Convocatoria de prazas de profesor-titor para o curso académico 2023-24